How to survive November 08 – 3

Tänään lisätään kuvaan lisää jännittettä kokeilemalla erikokoisia pisteitä ja niiden sijaintia toisiinsa nähden piirustusalustalla.

Kuvaan tulee mukaa myös tasapaino, joka syntyy noiden kahden objektin sijainnista piirustusalustalla. Pisteidemme voimasuhteita voidaan säätää vaihtelemalla niiden sijainti piiroksessa. Ihmisillä on taipumusta katsella kuvia samoin kuin lukea tekstiä, eli meillä päin vasemmalta oikealle. Tällöin vasemmalla olevat objektit osuvat silmään ensimmäisenä ja saavat tärkeämmän aseman kuin oikealla oleva.

Tasapainoa voidaan muuttaa kokeilemalla erikokoisten symbolien suhdetta toisiinsa. Pisteiden suuruutta vaihtelemalla saamme piirrokseemme mielenkiintoa ja syvyyttä.

Kokeile erikokoisia pisteitä ja niiden sijoittelua piirustusalustalla. Julkaise mieluisin kombinaatio blogissasi.