10 comments on “How to Survive November 2015 – 21

    • Aimarii,
      Se varmaan harjoittelee nyt ja päättää sitten myöhemmin mitä tekee. Tosin tuolla muuallahan se on oikeinkin suivaantunut, mitä uutisista on saanut lukea 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s