Social distancing – Day 90

Tänään hallitus päätti lopettaa poikkeustilan ensi yönä kellon lyödessä kaksikymmentäneljä. Kolme kuukautta ollaan menty poikkeustilassa, joka on antanut hallitukselle mahdollisuuden sulkea Uusimaa ja koulut. Laki antoi myös mahdollisuuden puuttua hoitohenkilöstön lomiin. Oikeastaan kovin moni asia meidän tavallisten kansalaisten kannalta ei muutu ensi yönä. Rajat Norjaan ja Viroon aukesivat jo viime yönä ja Tanskaan, Islantiin ja Baltian maihin saa taas matkustaa. Pohdin hetken joko voin lopettaa ‘social distancing ‘ -teeman, mutta ei tässä kuitenkaan vielä olla normaali oloissa ja minä ainakin pidän vielä etäisyyttä ihmisiin, tuntemattomiin ainakin.

Finnish government decided today to lift the state of emergency at midnight. Three months we’ve lived under this unnormality. The state of emergency gave the government a right to close the region of Southern Finland and the schools. There were also some rights to meddle with nurses’, doctors’ and other care keepers’ holidays. This does not affect most of us at all, since there has been so many loosens to the restrictions all ready. We can also travel to Norway, Denmark, Island and the Baltic countries now. I was thinking may be I can quit this ‘Social distancing’ theme for now. I don’t think we’re back to normal life yet and I’ll be keeping up the social distancing to the strangers anyway. 

– Lily of the Valley –

 — — —

Finland 7108